بلاگ

سطح اشباع اکسیژن خون چیست و به چه معناست؟

میزان اشباع اکسیژن خون چقدر باید باشد؟

میزان 94-99 % برای بزرگسالان سالم که از هوای اتاق تنفس می کنند (شامل 21% اکسیژن) نرمال است.  هر فردی که میزان حیاتی از سطح اشباع اکسیژن خون 90% (SpO2) یا 55-60 mmHg (SaO2) را نداشته باشد، به اکسیژن کمکی نیاز خواهد داشت. یک پزشک واجد شرایط قادر است وضعیت شما را ارزیابی و دوز مناسب اکسیژن مکمل را برای شما تجویز کند تا از طریق کپسول اکسیژن یا دستگاه اکسیژن ساز آن را بسته به وضعیتتان دریافت کنید.

سطح اشباع اکسیژن به چه معناست؟

سطح اشباع اکسیژن، میزان هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز را که با مولکول های اکسیژن پیوند می خورند اندازه گیری می کند. این مولکول های اکسیژن از طریق ریه ها حین تنفس به خون می رسند. دو راه رایج ارزیابی میزان اشباع اکسیژن در خون عبارتند از اندازه گیری گازهای خون شریانی (ABG) و پالس اکسی متری.

ABG چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

تست ABG میزان موثر بودن عملکرد ریه در آوردن اکسیژن به جریان خون و از بین بردن دی اکسید کربن را اندازه گیری می کند. گازهای خون شریانی معمولا از طریق شریانی که روی مچ دست قرار دارد اندازه گیری می شود. این روش می تواند کمی دردناک باشد. سطح حیاتی اکسیژن خون 55-60 mmHg است. مقادیر کمتر از این میزان نشان می دهد که فرد کمبود اکسیژن دارد.

پالس اکسی متر چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

یک پالس اکسی متر به طور غیر مستقیم سطح اشباع اکسیژن خون را اندازه گیری می کند. این فرایند غیر تهاجمی شامل قرار دادن انگشت در دستگاه است که در آن یک نور قرمز میزان قرمزی خون پالسی را از طریق انگشت اندازه می گیرد (از این دستگاه روی لاله گوش یا روی پا نیز می توان استفاده کرد). پالس اکسی متر میزان هموگلوبینی را که تعیین کننده ی متوسط درصد اشباع خون (SpO2) است اندازه گیری می کند. SpO2 به اندازه ی 90% (معادل SaO2 به اندازه ی 55-60 mmHg) به عنوان سطح بحرانی در نظر گرفته می شود. از طرفی هم انگشتان کثیف، پولیش ناخن، چراغ روشن در محیط و گردش خون ضعیف به اندام ها همگی دقت و صحت اندازه گیری پالس اکسی متر را تغییر می دهند.

ABG بهتر است یا پالس اکسی متری؟

پالس اکسی متری روشی سریع برای اندازه گیری سطح اشباع اکسیژن خون است، با این حال ABG اندازه گیری دقیق تری را فراهم می کند.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *